ஆல்பர்ட் காம்யூ: கொள்ளைநோய் நம் அனைவரின் பிரச்சினை

கொள்ளைநோயோடு போராடும் வழிமுறைகளும், ஃபாசிசத்தோடு போராடும் வழிமுறைகளும் ஒன்றா?

டேவிட் கிரேபர் – ஒரு சிறிய அஞ்சலிக் குறிப்பு

சில ஆண்டுகளுக்கு முன் டேவிட் கிரேபரின் புல்ஷிட் ஜாப்ஸ் கட்டுரையை மொழிபெயர்க்க வேண்டிவந்தபோதுதான் முதல்முறையாக கிரேபரைப் படித்தேன். இந்தக் கரோனா நாட்களின் புல்ஷிட் ஜாப்ஸ் – அர்த்தமற்ற வேலைகள் என்ற அக்கட்டுரை மீண்டும் உலகெங்கும் கவனம் பெற்ற ஒன்றானது. பல்வேறு துறைகளில் வேலை இழந்தவர்கள், வீட்டிலிருந்து வேலைசெய்ய வேண்டி வந்தவர்கள் உள்ளிட்ட பலரும் தங்கள் அல்லது தாங்கள் கனவாய் அமைத்துவைத்திருந்த பல வேலைகள் முழுமையுமே எப்படி அர்த்தமற்றவை என்பதையும், தங்கள் அலுவலக வேலைகளில் குறிப்பிடத்தகுந்த பகுதி எப்படி … Continue reading டேவிட் கிரேபர் – ஒரு சிறிய அஞ்சலிக் குறிப்பு

தேர்வுகள்

நமக்கு உண்மையில் தேவையானது, ஒவ்வொரு நபரும் வளர, தங்களை வெளிப்படுத்திக்கொள்ள, தங்கள் தனிப்பட்ட மற்றும் சமூக நலன்களை முன்னெடுக்க அனுமதிக்கும் ஒரு அமைப்புதான்.

உலகத்தைக் காப்பாற்ற, நாம் உழைப்பதை நிறுத்த வேண்டும்

நமது தார்மீகக் குடியுரிமையின் வெளிப்பாடு வேலைதான். தாங்கள் இரசிக்காத ஒரு வேலையில், தாங்கள் விரும்புவதை விடக் கடினமாக உழைத்துக்கொண்டிருக்காத ஒருவர் மோசமானவர், எதற்கும் தகுதியற்றவர் என்று ஒரு சமூகமாக நாம் நம்பிக்கொண்டிருக்கிறோம். எனவே, நமது ஆற்றலில் நேரத்தில் இன்னும் இன்னும் பெரும்பகுதியை வேலை உறிஞ்சிக்கொள்கிறது.

பரஸ்பர உதவி – பீட்டர் கிரபாட்கின்

ஆயிரக்கணக்கான தரிசுமான்களை பல கூட்டங்களாக சேர்ந்து, எல்லாம் ஒரு நதியைக் கடப்பதற்காக ஒரே இடத்தை நோக்கி பயணிக்க வைப்பது அன்போ தனிப்பட்ட பரிந்துணர்வோ கிடையாது. அது அன்பையும் தனிப்பட்ட பரிந்துணர்வையும் விட மிக விரிவான ஒரு உணர்வு – அதீத நீளமான பரிணாம வளர்ச்சியில் விலங்குகளிடத்தும் மனிதர்களிடத்தும் மெதுவாக வளர்ந்த உள்ளுணர்வு, பரஸ்பர உதவியையும் கூட்டுறவையும் மேற்கொள்வதால் அவர்கள் பெறும் ஆற்றலையும், கூட்டு வாழ்க்கையில் அவர்கள் அடையும் மகிழ்ச்சியையும் பற்றியது.