அராஜகவாதம் என்றால் என்ன? – 3

நம்மை இணைப்பது நமது துன்பம்தான். அன்பு நம்மை இணைப்பதில்லை. அன்பு நம் மனசை மதிப்பதில்லை, அன்பு திணிக்கப்படும்போது வெறுப்பாக மாறிவிடுகிறது. நம்மை இணைக்கும் பிணைப்பு நமது தேர்வுகளுக்கு அப்பாற்பட்டது. நாம் சகோதரர்கள். நாம் எதைப் பகிர்ந்துகொள்கிறோமோ அதில் நாம் சகோதரர்கள்.

நல்லதோர் வீணை செய்தால்

மிக நன்றாக வரையத் தெரிந்துகொண்ட ஓவியன் வரைவதை நிறுத்திக் கொண்டான். கடவுளுக்குக் கொஞ்சம் போர் அடித்து விட்டது. மிக நன்றாக படம் எடுக்கத் தெரிந்த இயக்குநர் ஒருத்தி படம் எடுப்பதை நிறுத்திக்கொண்டாள்.

இந்து ஆதிக்கவாதத்தின் சராசரி முகம் : ஒரு பஜ்ரங் தள ஊழியருடனான உரையாடல்

அகமதாபாதில் சில பஜ்ரங் தள ஊழியர்களுடன் பணியாற்றிய அனுபத்திலிருந்து, சொந்த, நேரடிப் பதிவாக ஆசிரியர் இதை எழுதியிருக்கிறார். இந்தியா முழுக்க வலதுசாரி ஆயுதக் குழுக்கள் சிறுபான்மையினர் மீது தாக்குதல் நடத்தும் செய்திகள் அதிகரித்து வரும் வேளையில் பஜ்ரத் தளத்தின் பையன்களுடைய தினசரி வாழ்க்கை மீது வெளிச்சம் பாய்ச்சும் முயற்சி இது. மூன்று பகுதிகளைக் கொண்ட இந்தக் கட்டுரையில், இந்தக் குழுக்களில் வன்முறை தாண்டி பல விசயங்களிருப்பதை சுட்டிக் காட்டுகிறார். குஜராத் போன்று இந்தியாவின் சில பகுதிகளில், இந்தக் குழுக்களும் ஊழியர்களும் அந்தந்தப் பகுதிகளின் தினசரி வாழ்க்கையில் கலந்திருக்கிறார்கள், அவர்கள் பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பவர்களாக பஞ்சாயத்து செய்பவர்களாக செயல்படுகிறார்கள்.

பணம் என்றால் என்ன?

அது நம் வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் பாதிக்கிறது, அதுதான் எல்லா தீமையின் தொடக்கப்புள்ளி என்று அடிக்கடி சொல்லப்படுகிறது, அதனால் சாத்தியப்படும் உலகத்தை அலசக்கூடிய – நாம் “பொருளாதாரம்” என்றழைக்கும் – அந்த விசயம் நமக்கு அவ்வளவு முக்கியமாகியிருக்கிறது. பொருளாதார அறிஞர்கள் நம் சமூகத்தின் தலைமைப் பூசாரிகள் ஆகியிருக்கிறார்கள். இருந்தாலும், பணம் என்றால் என்ன என்று பொருளாதார அறிஞர்கள் அனைவரும் ஒருமித்து ஏற்கும் ஒரு விளக்கம் இல்லை என்பது வினோதம்தான் இல்லையா!

இஸ்மாயில் (1928-2003) கவிதைகள்

புதுவிதமான ஒளிர்வோடு மாலையின் காற்று வீச நடனமாடி சுழன்று சுழன்று கால்வாய் மட்டும் மாலையின் கோட்டில் நின்று, பேரம்பேசிக்கொண்டிருக்கும். இன்று நம் நட்பை நான் மட்டும் சுமக்கிறேன்.